Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetsége bemutatása

A Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetsége szövetkezetek, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók által létrehozott szakmai és érdekképviseleti szervezet. Jogelődje, az Ipari, Építőipari és Szolgáltató Szövetkezetek Budapesti Szövetsége 1981-ben alakult az Építőipari és Szolgáltató Szövetkezetek Szövetségéből. A Szövetség jogi személy, amely az 1989. évi II. törvény alapján került megállapításra. A Szövetség célja: a tagok gazdálkodását könnyítő és eredményességüket segítő szolgáltatások nyújtása, valamint gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete, érdekeik érvényesítése. Közreműködik a tagok gazdasági érdekeit érintő kormányzati és önkormányzati törvények, rendeletek előkészítésében. A Szövetség feladata céljainak, valamint a tagok által meghatározott feladatok ellátása, különösen:

 • képviseli és védi tagjai érdekeit a jogszabályok, gazdasági döntések és egyéb szabályozások előkészítése során, közvetíti a tagjai által kialakított javaslatokat és képviseli véleményeiket

   

 • feladatait annak érdekében gyakorolja, hogy a tagoknak megfelelő működést biztosító hitel, támogatási és piaci feltételek álljanak rendelkezésre

   

 • jogosítványai gyakorlásával arra törekszik, hogy tagjainak biztosítva legyen működőképessége, erősödjön piaci versenyképessége, érvényesüljön a gazdálkodás hatékonysága, váljon jellemzővé a vállalkozás biztonsága és legyen folyamatos a gazdasági, műszaki fejlődés

   

 • tagja a Magyar Iparszövetségnek (OKISZ), ennek keretében

    

  • tagjai érdekeinek védelmében szorosan együttműködik a Magyar Iparszövetséggel és részt vállal az érdekegyeztetési tanács munkájában

   

 • együttműködik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával és a KÉSZ tagjaival

   

 • figyelemmel kíséri a Parlament, a Kormány, a Fővárosi és kerületi önkormányzatok és más szerveknek a Szövetséghez tartozó tagok érdekeit érintő intézkedéseit és szükség esetén fellép érdekükben

   

 • elősegíti tagjainak az Európai Uniós rendszerbe történő beilleszkedését

   

 • irodai szervezetén keresztül segítséget nyújt a tagok egymás közötti, illetve más gazdálkodó szervezetekkel történő együttműködés kialakításában

   

 • közgazdasági-, pénzügyi-, számviteli-, jogi- és adó tanácsadást nyújt

   

 • szakmai konferenciákat, rendezvényeket, oktatásokat és továbbképzéseket tanfolyamokat szervez és szakmai tanácsot nyújt a vállalkozások részére
  • adózási
  • közgazdasági
  • pénzügyi
  • számviteli
  • könyvelési
  • mérlegkészítési témakörökben
  • Munka Törvénykönyvéből adódó aktuális feladatok
  • társadalombiztosítási és egészségbiztosítási rendszer változásaiból adódó kötelezettségek
  • az adótörvények módosításai következtében történő változások
  • társaságok alapításával, megszüntetésével, átalakulásával kapcsolatos ismeretek széles körű megismertetésével kapcsolatban

Saját kiadásban 19 éve terjeszti tagszervezetei részére HIR-INFÓ című gazdasági, szakmai és információs szakfolyóiratát, melyből évente – a változások függvényében – 5-8 számot ad ki. E szaklapban az aktuális adózási, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, munkaügyi, számviteli és a gazdálkodással kapcsolatos törvények változásairól tájékoztatja tagszervezeteit. A Szövetség saját tulajdonú irodaházában működik, ahol helyet biztosít a JOGPONT Szolgálatnak, illetve tanfolyamok megtartására is alkalmas oktatói helyiséget alakított ki. Budapest, 2017, február

 

 

Röviden a tagsági jogviszonyról

Belépési nyilatkozat

2012. évi egyszerűsített beszámoló

2016. évi egyszerűsített beszámoló

2017. évi egyszerűsített beszámoló

2018. évi egyszerűsített beszámoló

2019. évi egyszerűsített beszámoló

2019. évi gazdálkodási beszámoló, 2020. évi gazdálkodási terv

Egyéb dokumentumok