SIKERESEN ZÁRULT A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI JOGPONTOK PROJEKT ÚJABB SZAKASZA

Érdekképviseleti munkaadói és munkáltató szervezetek összefogása révén, országosan, de régióspecifikus megvalósításban 2016. június 1-én indult meg a program a Közép-Dunántúli régió 22 településén, a Magyar Iparszövetség gesztorálásával, ahol gyakorlott ügyvédek várták az ügyfeleket, a munka világának jogi kérdéseiben.

A projekt célcsoportja elsősorban a munkavállalók, munkáltatók, vállalkozók, munkanélküliek, nyugdíjas munkavállalók, diákok voltak, de mindenkit szívesen fogadtak, aki segítségre szorult a munkaerőpiacra való belépéshez. A tanácsadás jogterületei a munka- és társadalombiztosítási jog, az adójog, valamint a társasági és cégjog volt.

A szolgáltatás a személyes tanácsadáson túl, online, e-mailes, és telefonos formában is rendelkezésre állt.

A Közép-Dunántúli Régióban a pályázat megvalósítása során összesen 24.490 ügyfél 40.188 ügyben kért és kapott jogi segítséget.

A projektek másik részét az Alternatív Vitarendezés, a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működése jelentette, amelyben országosan 36, míg a Közép-Dunántúli régióban 6 fő döntőbíró segítette az érdekviták megoldását.
A pályázat 2016. április 1. - 2019. szeptember 30. között valósult meg.

A projektről bővebb információt a https://www.jogpontok.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Magyar Iparszövetség OKISZ
1146 Budapest, Thököly u 58-60
06-1-343-5181

Sajtóközlemény - 2019.09.30

 

NÉPSZERŰ A LAKOSSÁG KÖRÉBEN AZ INGYENES „JOGPONTOK”-SZOLGÁLTATÁS

A munka világában is fontos a jogbiztonság !

  Sajtónyilvános szakmai rendezvényen értékelte az Európai Uniós pályázatból megvalósuló Jogpontok szolgáltatást Tatabányán a Magyar Iparszövetség. A harmincezer megválaszolt kérdés, több mint tizenhétezer ügyfél és ötvennégy szakmai rendezvény jól mutatta, hogy népszerű a Jogpontok szolgálatás a lakosság körében – tudtuk meg Dr. Vadász Györgytől az OKISZ elnökétől.

  A Közép-dunántúli Jogpontok célja, hogy a munkaerőpiaci szereplők jogszerű, jogkövető magatartását erősítse. Folyamatosan nő a munkavállalók száma, a foglalkoztatásnak pedig igen széles a palettája. Ahhoz, hogy megelőzzük a vitákat, esetleg munkaügyi pereket, tisztában kell lenni a foglalkoztatás szabályaival. Ez nemcsak a munkáltatókra, de a munkavállalókra is igaz. A tanácsadás ingyenesen és anonim módon vehető igénybe, személyesen a régió 22 településén. Jól felkészült ügyvédek adnak felvilágosítást a munkajoggal, adójoggal, társadalombiztosítással és cégjoggal összefüggő kérdésekben. Az ügyet megismerve személyre szabott tanácsadással, szükség esetén iratmintákkal, irat szerkesztéssel, a jogterülettel összefüggő kiadványokkal segítik a hozzájuk fordulókat. Legyen akár munkavállaló, munkáltató, álláskereső, vállalkozni készülő, nyugdíj előtt álló, esetleg munkába visszatérő kismama, a jogi szolgáltatás munkatársai készséggel válaszolnak a feltett kérdésekre. Több mint négy és félezren éltek az on-line, emailes és telefonos tanácsadás lehetőségével is, igy akár otthonról is szakszerű, hiteles tanácsadáshoz juthattak. Mivel itt is fontos a prevenció, ezért nagyon fontos, hogy a szolgáltatás gyorsan és kényelmesen elérhető legyen.

  A jogpontprojekt új területe, az alternatív vitarendezési szolgáltatás. Ez a kollektív természetű munkaügyi-, munkahelyi érdekkonfliktusok békés, független, szakértő segítségével történő feloldásának újszerű, ingyenes mechanizmusa, hogy a munkaügyi kapcsolatok intézményes szereplői is ingyenesen kaphassanak hiteles tanácsot a vitás kérdések békés megoldásához.

  A felmérések szerint jelentős azok aránya, akik a kapott tájékoztatás alapján ügyüket - legyen az munkaviszony létesítés, szerződéskötés, egyéb munkajogi kérdés - maguk oldják meg. A személyes jogsegélyszolgáltatáson megjelenők csupán 5%-a nyilatkozott úgy, hogy peres úton kívánja érvényesíteni érdekeit. A megjelentek 30%-a a kapott tájékoztatást tudomásul veszi, de konkrét lépéseket nem tesz. A kérdezők több mint 60 %-a valamely gazdasági társaság munkavállalója volt. Kimagaslóan munkajogi kérdésekre vártak választ, azon belül is a munkaviszony létesítése és megszüntetése, illetve a munkavállaló jogai és kötelezettségei témakörében.

  A projekt jelenlegi szakasza, mely 2016. július 1-től működik, szeptember 30-ig tart. A kimagasló érdeklődés, - országosan a személyes ügyfélszolgálatot felkeresők száma meghaladta a százezret – nem csak a projekt jogosultságát, de sikerét is mutatja.

 

"Hogy védjem le az ötletem?" - Rendezvénysorozat További információ és időpontok: www.innovaciovedelem.hu - Hogy védjem le az ötletem? (bevezető előadás): - Facebook: https://www.facebook.com/events/304246539932559/ - Jelentkezés: http://innovaciovedelem.hu/bevezeto/ - Hogyan védjem le a szoftverem? (Szoftverek és alkalmazások jogi védelmi lehetőségei): - Facebook https://www.facebook.com/events/1266139330084314/ - Jelentkezés: http://innovaciovedelem.hu/szoftverek-s-alkalmazsok/ - Workshop: http://innovaciovedelem.hu/workshop/

Aktuális

Ingyenes jogi tanácsadás a munka világában M E G H Í V Ó Szövetségünk Elnöksége nevében tisztelettel meghívom KÖZGYŰLÉSÜNKRE melyet 2016. március 9-én 10.00 kezdettel Budapest, XIV., Thököly út 58-60. szám alatti OKISZ Székház I. emeleti tanácstermében tartunk Napirendi pontok: 1.) Az Elnökség beszámolója az SZVSZ 2015. évi munkájáról, javaslat a 2016. évi feladatokra. Előterjesztő: Dr. Vadász György ügyvezető-elnök 2.) Az SZVSZ 2015. évi gazdálkodásának értékelése, a pénzügyi mérleg elfogadása, 2016. évi üzleti terv megtárgyalása. 3.) A Felügyelő Bizottság beszámolója 2015-ben elvégzett munkájáról, javaslata a gazdasági beszámoló és pénzügyi mérleg elfogadására. 4.) Javaslat az SZVSZ Alapszabályának módosítására. 5.) Javaslat az SZVSZ tisztségviselőinek díjazására. 6.) Zárszó Kérem szíves megjelenését. dr. Vadász György ügyvezető-elnök

 

 

Közép-Magyarországi jogpont + mini

 

A tételes belföldi összesítő jelentés az áfa bevallásban 2015 - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/B. §-ában foglalt szabályozás a gyakorlatban

Tájékoztatások, figyelmeztetések, lényeges joghatások

TÁJÉKOZTATÓ a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-jétől hatályos változásokról

Az alkalmi munkával szerzett jövedelem bevallása

Gyakori jövedelem-letiltás

Igazolás kérelmek

Az elmaradt kamarai hozzájárulást a NAV hajtja be

Ellenőrzési irányok 2015.

A 25 év alatti pályakezdők igazolása

ONYF adategyeztetés

Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére

A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése

Reklámadó

Mit kell tudni a kényszertörlési eljárásról

Tájékoztató a főállású kisadózó társadalombiztosításáról

Adóhatósági megbízólevél elektronikus kézbesítése

Számlázó program bejelentése

Tájékoztató a horvát közösségi adószám ellenőrzéséről

Mit tehetünk, ha nem nyújtottuk be határidőre a személyijövedelemadó-bevallásunkat?

A látvány-csapatsportok támogatási rendszere 2013. május 19-től

A vevői adószám feltüntetése a számlán

Kisadók tételes adójának választásával kapcsolatos változás

Tájékoztató a civil szervezeteket terhelő - beszámolóikkal kapcsolatos - letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségről

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

A tételes belföldi összesítő jelentés az áfa bevallásban